game casino

Miền trung

mega645-530.jpg 18.5
power655-7364.jpg 30,0 3,2
ADS Đại Phát

Kết quả xổ số Miền trung

Trực tiếp KQXS Miền trung lúc 17:10 Các ngày trong tuần

Xem KQXS Miền trung

07/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ sáu

07-01

Gia LaiNinh Thuận
XSGLXSNT
100N
38
74
200N
758
842
400N
2058
3896
5771
7302
6941
5456
1TR
9550
6627
3TR
50242
56297
87058
62862
64884
13390
08428
14499
10803
95816
22845
55052
34891
09211
10TR
19182
60997
83114
12774
15TR
09658
05018
30TR
71069
65485
2 TỶ
290872
992577
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 07-01-2022

Gia Lai
0
1
2 28
3 38
4 42
5 5850
6 6269
7 7172
8 8482
9 96979097
Ninh Thuận
0 0203
1 16111418
2 27
3
4 424145
5 5652
6
7 7477
8 85
9 9991

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 07-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Gia Lai - 07-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9550
3390
5771
0242
2862
9182
0872
4884
3896
6297
0997
38
758
2058
7058
8428
9658
1069
Ninh Thuận - 07-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6941
4891
9211
842
7302
5052
0803
74
3114
2774
2845
5485
5456
5816
6627
2577
5018
4499

Xem KQXS Miền trung

06/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ năm

06-01

Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
XSBDIXSQBXSQT
100N
06
35
21
200N
410
172
755
400N
3654
1585
6612
4777
0474
6285
4412
9734
6210
1TR
4309
2581
8658
3TR
64782
73187
17979
53558
14293
32029
84530
66535
19439
71481
45783
43940
08653
32579
06614
48027
30834
24630
09569
58846
31755
10TR
82601
36876
24449
71051
19231
59891
15TR
10622
41885
99508
30TR
50377
54197
25108
2 TỶ
601396
349996
536654
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 06-01-2022

Bình Định
0 060901
1 1012
2 2922
3 30
4
5 5458
6
7 797677
8 858287
9 9396
Quảng Bình
0
1
2
3 3539
4 4049
5 5351
6
7 72777479
8 858183
9 9796
Quảng Trị
0 08
1 121014
2 2127
3 34343031
4 46
5 555854
6 69
7
8
9 91

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 06-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Bình Định - 06-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
410
4530
2601
6612
4782
0622
4293
3654
1585
06
6876
1396
3187
0377
3558
4309
7979
2029
Quảng Bình - 06-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3940
2581
1481
1051
172
5783
8653
0474
35
6285
6535
1885
9996
4777
4197
9439
2579
4449
Quảng Trị - 06-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6210
4630
21
9231
9891
4412
9734
6614
0834
6654
755
1755
8846
8027
8658
9508
5108
9569

Xem KQXS Miền trung

05/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ tư

05-01

Đà NẵngKhánh Hòa
XSDNGXSKH
100N
54
51
200N
004
193
400N
1764
6186
5061
9603
5395
9836
1TR
7982
8424
3TR
91860
80802
80447
19634
23175
69543
05370
97207
88248
35483
36737
21803
89451
46872
10TR
42203
85651
85881
72221
15TR
22951
12698
30TR
87188
12421
2 TỶ
441233
883565
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 05-01-2022

Đà Nẵng
0 040203
1
2
3 3433
4 4743
5 5451
6 646160
7 7570
8 868288
9
Khánh Hòa
0 030703
1
2 2421
3 3637
4 48
5 51
6 65
7 72
8 8381
9 939598

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 05-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 05-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1860
5370
5061
5651
2951
7982
0802
9543
2203
1233
54
004
1764
9634
3175
6186
0447
7188
Khánh Hòa - 05-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51
9451
5881
2221
2421
6872
193
9603
5483
1803
8424
5395
3565
9836
7207
6737
8248
2698

Xem KQXS Miền trung

04/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ ba

04-01

Đắk LắkQuảng Nam
XSDLKXSQNM
100N
13
57
200N
222
337
400N
8610
8617
2929
0291
7382
7935
1TR
5066
5885
3TR
37597
75704
63971
09823
76967
38983
24825
77795
02075
78605
98891
10056
79907
02751
10TR
15863
16338
98633
02483
15TR
65354
10522
30TR
64645
94286
2 TỶ
137436
551746
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 04-01-2022

Đắk Lắk
0 04
1 131017
2 22292325
3 3836
4 45
5 54
6 666763
7 71
8 83
9 97
Quảng Nam
0 0507
1
2 22
3 373533
4 46
5 575651
6
7 75
8 82858386
9 919591

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 04-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đắk Lắk - 04-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
8610
3971
222
13
9823
8983
5863
5704
5354
4825
4645
5066
7436
8617
7597
6967
6338
2929
Quảng Nam - 04-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0291
8891
2751
7382
0522
8633
2483
7935
5885
7795
2075
8605
0056
4286
1746
57
337
9907

Xem KQXS Miền trung

03/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ hai

03-01

Phú YênThừa T. Huế
XSPYXSTTH
100N
15
84
200N
586
160
400N
8074
4398
5037
5058
8686
9722
1TR
3573
2702
3TR
02455
90702
74034
87715
04081
72762
35686
19046
09345
52283
73759
39822
00859
36892
10TR
82406
39737
13611
69267
15TR
49256
73435
30TR
23191
57205
2 TỶ
697603
490897
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 03-01-2022

Phú Yên
0 020603
1 15
2
3 3734
4
5 5556
6 62
7 7473
8 8681
9 9891
Thừa T. Huế
0 0205
1 11
2 22
3 35
4 4645
5 585959
6 6067
7
8 848683
9 9297

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 03-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Phú Yên - 03-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4081
3191
0702
2762
3573
7603
8074
4034
15
2455
7715
586
5686
2406
9256
5037
9737
4398
Thừa T. Huế - 03-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
160
3611
9722
2702
9822
6892
2283
84
9345
3435
7205
8686
9046
9267
0897
5058
3759
0859

Xem KQXS Miền trung

02/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Chủ nhật

02-01

Khánh HòaKon Tum
KHXSKT
100N
chờ kết quả
70
200N
chờ kết quả
479
400N
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
8868
1226
6977
1TR
chờ kết quả
5618
3TR
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
chờ kết quả
00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219
10TR
chờ kết quả
chờ kết quả
62063
14306
15TR
chờ kết quả
24103
30TR
chờ kết quả
75098
2 TỶ
chờ kết quả
920866
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 02-01-2022

Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kon Tum
0 0603
1 181119
2 262726
3
4
5 58
6 686366
7 707977
8 89
9 98

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 02-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Khánh Hòa - 02-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kon Tum - 02-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
70
4311
2063
4103
1226
5026
4306
0866
6977
5727
8868
5618
0458
6018
5098
479
3489
4219

Xem KQXS Miền trung

01/012022
 • Gọi ngay : 0918 031 102
 • aboutmyhome.net
 • Nhanh Chóng - An Toàn - Bảo Mật
 • 彩票雄 - Hùng Đại Lý Vé Số Kiến Thiết !

Thứ bảy

01-01

Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
XSDNGXSDNOXSQNG
100N
68
51
16
200N
193
982
630
400N
7481
5041
0883
9549
0786
8142
2537
3870
0236
1TR
5914
1017
7703
3TR
35023
99024
86465
96962
32815
50444
41192
86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551
53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228
10TR
03742
41579
65021
87920
17050
23756
15TR
73145
09212
03419
30TR
20504
25521
41964
2 TỶ
003756
300208
202864
Đầy đủ
2 số
3 số
Loto hàng chụcHàng Chục
Loto hàng đơn vịHàng DV
Lưu Hình KQXS

Loto hàng chục "Miền Trung" Ngày 01-01-2022

Đà Nẵng
0 04
1 1415
2 2324
3
4 41444245
5 56
6 686562
7 79
8 8183
9 9392
Đắk Nông
0 0608
1 171212
2 212021
3 31
4 4942
5 515257
6
7
8 8286
9 92
Quảng Ngãi
0 03
1 1619
2 212028
3 30373639
4
5 5056
6 64
7 70
8 82
9 9890

Loto hàng đơn vị "Miền Trung" Ngày 01-01-2022

Giải 7 Lô: Bình thường 2 Số 3 Số
Đà Nẵng - 01-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7481
5041
6962
1192
3742
193
0883
5023
5914
9024
0444
0504
6465
2815
3145
3756
68
1579
Đắk Nông - 01-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7920
51
5731
9551
5021
5521
982
8142
7452
8592
9912
9212
0786
6706
1017
9557
0208
9549
Quảng Ngãi - 01-01-2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
630
3870
5090
7120
7050
3521
5182
7703
1964
2864
16
0236
3756
2537
0598
7228
5639
3419

Các thống kê cơ bản xổ số Miền trung (lô) đến KQXS Ngày 07-01-2022

Lưu ý: Thống kê này không cập nhật khi đang trực tiếp xổ số, sau khi hoàn tất mở thưởng status chuyển qua chế độ kết thúc hệ thống sẽ tự động cập nhật.

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80  ( 8 ngày )
00  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
78  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )
19  ( 5 ngày )
15  ( 4 ngày )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính:

00  ( 9 ngày )
80  ( 8 ngày )
78  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
31  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )
20  ( 6 ngày )
08  ( 6 ngày )
68  ( 5 ngày )
26  ( 5 ngày )
89  ( 5 ngày )

Các cặp số ra liên tiếp Miền trung :

82 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
72 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
58 ( 2 Ngày ) ( 6 lần )
85 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
74 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
96 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
91 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
27 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 1 Ngày ) ( 2 lần )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày

Hàng chục Số Hàng đơn vị
13 Lần 0
0 9 Lần 0
9 Lần 0
1 19 Lần 0
9 Lần 0
2 15 Lần 0
13 Lần 0
3 11 Lần 0
10 Lần 0
4 15 Lần 0
20 Lần 0
5 12 Lần 0
7 Lần 0
6 10 Lần 0
15 Lần 0
7 12 Lần 0
16 Lần 0
8 14 Lần 0
14 Lần 0
9 9 Lần 0
Bóng rổ Thể thao Game casino Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Baccarat casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Lô đề poker Game poker Baccarat Bóng đá